Komisija ir publicējusi anketu ar jautājumiem un uzsākusi konsultāciju procesu, lai sagatavotos jaunajiem priekšlikumiem par KLP nākotni pēc 2020.gada. Varbūt šobrīd 2017. gadā liekas, ka tas vēl ir tālu, bet tā nav. Tieši šogad rudenī Komisijā sāksies darbs pie jauno likumdošanas dokumentu izstrādes un 2018. gadā vidū pirmie projekti ieraudzīs dienas gaismu un 2019. gada beigās un 2020. gadā dokumenti tiks pieņemti.

Anketa ir daļa no šī plašā konsultāciju procesa un palīdzēs sagatavot ietekmes novērtējumu. Anketas apkopojuma rezultāti tiks publicēti un tos paziņos publiskā konferencē 2017. gada jūlijā.

Ļoti svarīgi ir piedalīties anketēšanā visām lauksaimniecības nozarēm, arī biškopjiem, jo mums ir jāparāda, ka biškopība ir nozīmīga lauksaimniecības nozare, kas dod neatsveramu ieguldījumu gan lauksaimnieciskā ražošanā, gan vides un dabas aizsardzībā.

Pagaidām anketas aizpildīšana ir angļu, vācu vai franču valodā, bet pēc kāda laika tā būs visās ES valodās, tai skaitā latviešu. Anketu ir iespējams aizpildīt šeit! Atkārtoti biškopjus informēsim, tiklīdz būs iespējams anketu aizpildīt latviešu valodā.

Materiālu sagatavoja:
Armands Krauze
LBB valdes priekšsēdētājs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn