Informējam, ka bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. novembri. Dati sniedzami šā mēneša laikā.

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2017. ir jāiesniedz no 01.11.2017. līdz 30.11.2017.

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums. Informācija šeit.

Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa, Nr. 8.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit).

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664

Materiālu sagatavoja:
Līga Lapiņa
Latvijas Biškopības biedrība

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn