Pēc garās un nemaz tik vieglās aktīvās biškopības sezonas, beidzot iestājies vēlīnais rudens, kas ļauj biškopim viegli ievilkt elpu un atpūsties. Lai arī iestājies vieglāks darba režīms, atsevišķi darbi gan dravā, gan dravas mājā veicami arī novembrī.

Šogad gan vasara, gan rudens periods izvērties nokrišņiem bagāts. Gandrīz droši, ka lielākā daļa biškopju šoruden ir saskārušies ar problemātiku, kad atsevišķām dravas novietnēm nav iespējams piebraukt pārlieku lielā mitruma dēļ. Zināms, ka atsevišķi biškopji pat glābuši bišu saimes no plūdu skartām teritorijām. Situācija nav mainījusies vēl šodien, un ticamāk, ja vēl ieplānoti darbi pie bitēm, tad, lai nokļūtu līdz stropiem, kājām būs jānoiet garāks ceļš nekā ierasti.

Bioloģiskie procesi bišu saimē

Pamatā bišu saimes ir sarāvušās un formē kamolu. Kamola centra daļā bites temperatūru uztur ap +20 C. Savukārt ārējā kamola garozā temperatūra ir ap +14 C. Labi, ja bišu saimes atrodas bezperu stāvoklī. Tomēr šogad rudens periods ir izvērties relatīvi silts, kā rezultātā nevar izslēgt iespēju, ka atsevišķas bišu saimes, lai arī nelielā apmērā, bet tomēr pero. Ja saime pero, tad peri lokalizēti nelielā reģionā un šajā ligzdas reģionā temperatūru regulē ļoti precīzi +35 C, viegli svārstoties plus mīnus viena grāda robežās.

Bišu saimes, kurās vērojams bezperu stāvoklis, tērē ļoti nelielus barības līdzekļus, tikai 1kg robežās. Savukārt bišu saimes, kurās ligzdā konstatējami peri, tērē vairākus kg barību mēnesī. Potenciāli šobrīd bišu saimes perotājas agri pavasarī var nonākt barības trūkumā un prasīs papildus uzmanību un rīcību no dravnieka!

Pamatā bites dienas pavada stropos, bet vēl novembra pirmajās dienās, atsevišķos Latvijas novados gaisa temperatūra iesila līdz vai pat pārsniedza +10 C atzīmi – dodot iespēju bitēm pirms ziemas aplidoties un nepieciešamības gadījumā ligzdā ienest ūdeni.

Darbi dravā

Šobrīd bišu saimēm vajadzētu būt pilnībā sagatavotām ziemošanai, lai gan zinu, ka vēl dažs profesionāls biškopis siltajās novembra pirmajās dienās piebaroja bišu saimes ar invertsīrupu, kas kopumā nav uzskatāma par labu praksi, bet ja iepriekš tas nav iespēts, tad labāk barot nekā to neveikt.

Novembrī pie bišu saimēm veicamo darbu maz, bet viens no galvenajiem uzdevumiem ir parūpēties, lai bišu saimes ligzda būtu nodrošināta ar labu ventilāciju. Novembra pirmā puse ir bijusi ne tikai silta, bet arī ļoti mitra. Pārlieku liels mitrums stropā ir nevēlams – rada sliktu mikroklimatu ziemojošai bišu saimei. Lasītājam atgādināšu, ka karstā vasaras dienā bites speciāli ligzdā ienes ūdeni, kuru izmanto mikroklimata regulēšanā – iztvaicējot ūdeni dzesē ligzdu. Lūk, pārlieku liels mitrums ziemas laikā ligzdu dzesē, rezultātā bites pastiprināti tērē gan barību, gan fizioloģiskos resursus siltuma saturēšanai. Papildus liekais mitrums kombinācijā ar siltumu ir laba augsne mikrobioloģisko sēņu attīstībai, kas savukārt pasliktina ligzdas higiēnu.

Lai nodrošinātu labu gaisa apmaiņu Latvijas stāvstropā, gan novembra mēnesī, gan ziemas pirmajā pusē skreju atstāj pilnībā atvērtu. Labi, ja ligzda sakārtota un pietuvināta vienam no sāniem. Virs ligzdas esošo spilvenu nedaudz ieloka stropa brīvajā telpā, lai veidojas brīva gaisa kustība caur skreju un jumtiņu. Vēlams, lai arī ligzdas sānos esošie šķirdēļi nesniedzas līdz grīdiņas virsmai, veidojot spraugu starp šķirdēli un grīdiņu – nodrošinās labāku gaisa apmaiņu.
Savukārt daudzkorpusa stropiem, kuriem ventilācija noris tikai caur sieta grīdu, skreju un apakšējo sietu atstāj pilnībā atvērtu, kā arī stropu piepaceļ no zemes, piemēram, ja stropi novietoti uz paletēm.

Rezumējot novembrī vairāk ir jāuzmanās, ka ligzdu nesasedz par siltu un ciešu, un nevis pretēji. Vēsums un gaisa apmaiņa nodrošinās gan labāku mikroklimatu ligzdā, gan arī veicinās bezperu stāvokļa formēšanos bišu saimē, kas ir priekšnosacījums labai bišu saimes ziemošanai.

Gadījumā, ja biškopis nolēmis ārstēt bišu saimes pret Varroa ērci ar skābeņskābes pilināšanas vai sublimēšanas metodi, tad novembra mēnesis un decembra pirmā puse ir laiks, kad to var darīt. Tiesa, pirmējā apstrāde jau iepriekš veikta septembra beigu posmā vai oktobra pirmajā pusē, un novembra beigu posmā veic otrreizēju apstrādi. Apstrādes laikā, neatkarīgi no tā vai lieto pilināšanas, vai sublimēšanas metodi, kopējai skābeņskābes devai nevajadzētu pārsniegt 1-2g uz bišu saimi. Vēlu novembrī, strādājot ar pilināšanas metodi, darba šķīduma daudzumu, kuru izpilina uz vienu bišu apdzīvotu kārstarpu, samazina līdz 3.5-4.0ml.

Savukārt biškopji, kas Varroa ērču ierobežošanai bišu saimēs, septembrī vai oktobrī 15ml apmērā 3x ar septiņu dienu intervālu lietoja HiveClean, novembra beigās atkārtoti bišu saimes pilina 1x 15ml apmērā ar minēto preparātu.

Darbi dravas mājā

Biškopjiem, kas vaska kausēšanu un apkāru dezinfekciju veic ārā, novembra mēnesis ir ļoti pateicīgs šo darbu veikšanai. Minami divi būtiski argumenti – (i) gaisa temperatūra dienā relatīvi piemērota āra darbu veikšanai; (ii) temperatūra par zemu, lai bites lidotu, rezultātā nav problēmas ar bitēm laupītājām.

Dravas mājā pamatā veicamie darbi saistīti ar vasaras laikā saražotās biškopības produkcijas sagatavi realizācijai. Nereti novembris biškopim izvēršas par bišu maizes izstrādes mēnesi – no saldētavā glabātajām šūnām ar drupinātāja palīdzību izgūst bišu maizi, kuru tālāk sijā, žāvē un sagatavo realizācijai.

Visi citi darbi dravas mājā var pagaidīt, galu galā novembris ir biškopja pirmais atpūtas mēnesis pēc garās sezonas.

Materiālu sagatavoja:
Valters Brusbārdis
LBB konsultants/pētnieks

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn