Janvāra un februāra mēnesis ir aizritējis ar ziemai raksturīgu aukstumu. Lai arī atsevišķās dienās bija vērojams atkusnis, tomēr ziemīgajiem mēnešiem raksturīgais sals dominēja. Aukstuma kulmināciju sasniedzot tieši ziemas izskaņā – februāra mēneša beidzamajā dekādē, kad gaisa temperatūra vietām noslīdēja zem -20 C atzīmes. Meteorologu prognozes gan liecina, ka aukstums vēl neatkāpsies un arī marta pirmā dekāde solās būt auksta.

Jau šobrīd varam teikt, ka šī gada ziema ir atšķirīga no divām iepriekšējām. Kādēļ? Iepriekšējās divās ziemās atsevišķās februāra dienās gaisa temperatūra iesila līdz pat +8 - +10 C atzīmei, kas deva iespēju bišu saimēm aplidoties un iztīrīt zarnu traktu jau ziemas izskaņā. Šoziem februāra mēnesī bišu saimes neaplidojās, un ja meteorologu prognozes ir pareizas, tad neaplidosies arī marta pirmajā dekādē. Protams, tas nav nekas ārkārtējs, galu galā Latvijas klimatiskajos apstākļos bišu saimes ierasti pirmo reizi pēc ziemas aplidojas marta otrajā vai beidzamajā dekādē.

Lielais aukstums tomēr zināmu satraukumu raisa. Bišu saimēm pārvarēt -20 … -30 C ir izaicinājums. It īpaši vājākām saimēm. Nav izslēgts, ka vājākas saimes šādā temperatūrā aizmieg – nosalst. Liela daļa bišu saimes ir atsākušas perot. Tiesa, daļa bišu saimes to dara visu ziemu - pateicoties siltajiem klimatiskajiem apstākļiem novembra un decembra mēnesī. Diemžēl bišu saimes perošana lielā aukstumā situāciju tikai pasliktina – peru audzēšanas reģionā bišu saimei ir jāuztur +35 C. Spēcīgas saimes ar to tiks galā, bet kā būs ar vājākām (rudenī apdzīvoja 4-5 peru telpas apkāres)? Mums biškopjiem atliek tikai cerēt!

Bioloģiskais stāvoklis bišu saimēs

Bišu saimes, kuras šobrīd nepero, formē izteiktu un ciešu kamolu. Tas ļauj bitēm efektīvi un sekmīgi pārvarēt aukstuma vilni. Kamola centrālajā daļā, par spīti sala spelgonim bites uztur ap +20 C, savukārt kamola garozas ārējā perifērijā ap +14 C. Šādas saimes tērē nelielu barības daudzumu, tikai ap 1 kg barību mēnesī.

Februāra beidzamajā dekādē gan vairāk ir tādas bišu saimes, kas pero, nekā nepero, bet tas arī nav nekas neparast. Tradicionāli Latvijas klimatiskajos apstākļos labi ziemojošas bišu saimes atsāk perot janvāra izskaņā – februārī.

Pateicoties lielajam aukstumam, arī bišu saimes, kas pero, sakļaujas ciešāk. Tās tiecas formēt kamolu, bet peru klātesamība liedz tām formēt ciešu un blīvu veidojumu. Nereti bites izklīdušas pat par visu ligzdu. Rezultātā bites spiestas pastiprināt tērēt fizioloģiskos un barības resursus, lai nodrošinātu optimālu temperatūru ligzdā. Peru audzēšanas reģionā bites uztur +35 C, pat ja āra termometra stabiņš rāda -20 C. Salīdzinoši bišu saimes, kas pero, mēnesī patērē vairākus kilogramus barību.

Sagaidāms, ka bišu saimes, kas vēl neperoja februāra beidzamajā dekādē, to uzsāks marta mēnesī. Marta mēnesī kvalitatīvi ziemojošām bišu saimēm vajadzētu perot. Vēlākais uzsākot perošanu pēc pirmās aplidošanās.

Marta pirmajā pusē bišu māte izdēj tikai dažus desmitus oliņas diennaktī. Tomēr mēneša griezumā perošanas intensitāte pieaugs (ja klimatiskie apstākļi to ļaus) un mēneša izskaņā bišu mātes dēšanas intensitāte var sasniegt 100-200-300 oliņas diennaktī. Protams, marta mēnesī bišu māte dēj tikai apaugļotas oliņas, no kurām attīstās jaunās darba bites.

Gada griezumā tieši marta mēneša trešajā dekādē bišu saimē būs vismazākais īpatņu skaits. Iemesls gaužām vienkāršs, bišu saimē straujāk atmirst vecās-ziemojošās bites nekā dzimst vietā jaunās darba bites.

Ticamāk, ka marta otrajā vai trešajā dekādē bišu saimes aplidosies un iztīrīs zarnu traktu. Tas gan būs atkarīgs no laika apstākļiem. Pirmā aplidošanās notiks dienā, kad gaisa temperatūra iesils līdz +8 C.

Kā pirmo barības līdzekli ligzdā bites ienesīs ūdeni. Ūdens ienešana ligzdā notiek, ja gaisa temperatūra dienā pārsniedz +8 C, ir bezvējš vai neliela vēja plūsma un ir saulains.

Marta mēnesis bišu dzīvē ir viens no grūtākajiem un kritiskākajiem. Ne velti, tieši agrā pavasarī novēro pastiprinātu bišu saimju bojāeju. Tam par cēloni ir vairāki iemesli – (i) bišu saimēm grūtības sagādā krasās gaisa temperatūras svārstības, kas raksturīgas agram pavasarim. Nereti vērojamas arī ļoti zemas gaisa temperatūras, kas bišu saimēm ir izaicinājums; (ii) saimes pero un bieži bites izklīdušas par visu ligzdu. Bišu saimes neformē kamolu, tas pasliktina bišu saimes spēju saturēt optimālu gaisa temperatūru ligzdā, kad āra gaisa temperatūra zema, piemēram, -10…-20 C; (iii) bišu saimei var aptrūkties barība, kas ir galvenais avots dzīvības un siltuma saturēšanai ligzdā.

Martā veicamie darbi dravā

Pēc garās ziemas dravniekam martā noteikti vajadzētu dravā pārbaudīt bišu saimes. It īpaši, ja līdz šim tas nav darīts!

(1) No stropa jumtiem notīra sniegu, kā arī no baltās ūdens segas atbrīvo skrejlaipiņas. Praktiski visā Latvijā ir gana bieza sniega sega. Būtu labi arī dravas novietnē, it īpaši gar stropu skrejām, uz sniega izkaisīt pelnus vai kūdru. Nelielu dravu īpašniekiem tas noteikti nebūs apgrūtinājums. Pelnu vai kūdras izkaisīšana dravas novietnē paātrinās sniega nokušanu, kā arī samazinās pastiprinātu bišu krišanu sniegā, gadījumā, ja pirmā bišu aplidošanās notiks sniega klātbūtnē.


Bišu saime biškopja Sandra Akmana dravā Vidzemes pusē

(2) Pārliecinās par barības krājumiem bišu saimēs. To noteikti vajadzētu izdarīt ikvienam biškopim, un pēc iespējas drīzāk. Latvijas apstākļos tieši marta un aprīļa mēnešos bišu saimes visbiežāk nonāk bada stāvoklī.

Zinām, ka ziemas pirmā puse bija silta un ne viena vien bišu saime ir perojusi visu ziemu, kas var rezultēties barības trūkumā pavasarī.

Būtu labi, ja bišu saimju apmeklējuma dienā gaisa temperatūra būtu 0 ...+5 °C. Bet ja mēnesis solās būt auksts, tad bišu saimes apseko un pārliecinās par barības krājumiem ligzdā, pat ja temperatūra ir nedaudz zem nulles.

Dravas apmeklējuma laikā bišu saimes ligzdas sedziņu ātri paver no viena sāna un pēc tam no otra sāna. Barības stāvoli novērtē vizuāli un tikai virspusēji. Marta pirmajā dekādē, kad sola zemu temperatūru (<0 C), to būs relatīvi viegli paveikt (par spīti perošanai bišu saime ir sakļāvusies ciešāk). Tomēr atgriežoties atkusnim barības krājumus novērtēt no ligzdas virspuses būs apgrūtinoši. Parasti marta otrajā un trešajā dekādē kvalitatīvas, spēcīgas bišu saimes pero un apdzīvo visas ligzdā atstātās peru telpas apkāres, kas apgrūtina barības daudzuma noteikšanu no ligzdas virspuses. Ja gaisa temperatūra ir ap +8°C, tad viegli var pielietot dūmus, bet nepārspīlējot. Ja gaisa temperatūra ir zema un dūmus nav iespējams pielietot, tādā gadījumā lietderīgi ātri atbīdīt šķirdēļus un pārbaudīt barības stāvokli ligzdas abu sānu malējās apkārēs. Ja barību konstatē malējās apkārēs, tad satraukumam nav pamata, savukārt ja šīs kāres ir tukšas, tad visticamāk barības krājumi ligzdā ir niecīgi un saime drīzumā nonāks bada stāvoklī. Šādā gadījumā bišu saime ir jābaro - UN NEATKARĪGI NO LAIKA APSTĀKĻIEM!

Vislabāk šādu bišu saimi ir pastiprināt ar vienu vai divām pilnām barības apkārēm, kuras saglabātas dravas mājā no rudens (4-7 kg barība). Tomēr, ja dravas mājā rezerves barības kāres nav saglabātas, tad nepieciešamo barības daudzumu uzmeklē saimēs, kurās barības ir daudz un nav jāuztraucas, ka atņemot kādu daļu no tās, saimēm netiks nodarīts pāri. Ievietojot ligzdā barības kāri, to novieto kā beidzamo vai kā otro kāri no ligzdas sāna (neizjaucot peru viengabalainību).

Ja barības kāres nav pieejamas, tad atliek vien bišu saimi piebarot ar mākslīgiem barības līdzekļiem. Kamēr bišu saimes nav aplidojušās un ārā ir zema temperatūra, izmanto tikai šķidru barību – vislabāk Apiinvert, Ambrosia, Bifor vai kādu citu biškopības industrijai ražotu invertsīrupu. Šķidro barību baro ar maisiņiem, kurus novieto virs ligzdas. Atgādināšu, ka barības minimums bišu saimei ir >5.0kg. Pēc bišu saimju aplidošanās, un, ja bites izlido ārpus stropa un dabā uzņem ūdeni, tad bišu saimes var piebarot ar Ambrosia vai Apifonda, vai biškopja paša pagatavotu kandiju.

(3) Ja februārī nav veikta skreju sašaurināšana un ligzdas siltināšana, tad ir beidzamais laiks to izdarīt. Skreju sašaurina un atstāj aptuveni 10 cm platumā. Latvijas stāvstropā un Auzukalna stropā, ja biškopim nav slinkums, starp sedziņu un spilvenu novieto avīzi (8 lokšņu kārtas). Daudzkorpusu stropiem tas nav tik aktuāli. Ja stropam ziemas laikā bija atvērta augšējā skreja, piemēram, kā Auzukalna stropam, tad to aizdara. Ja strops ir aprīkots ar sieta grīdu, kā tas mēdz būt daudzkorpusu stropiem, tad vēlams to aizstāt ar blīvu grīdu vai sietu aizsegt.

(4) Apsekojot bišu saimes vienlaicīgi novērtē arī bišu saimes spēku. Precīzi novērtējumu var veikt, ja gaisa temperatūra ir ap +8°C, bišu saimes kamols ir iziris, un saime izlido. Gadījumā, ja bišu saime būtiski sarukusi un nespēj apdzīvot visu ligzdu, tad liekās, malējās peru telpas kāres saimei atņem. It īpaši svarīgi tas ir gadījumā, ja bišu saimē ir vērojamas higiēnas uzvedības problēmas, piemēram, bišu izkārnījumu traipi. Nekādā gadījumā šādos laika apstākļos necilā apkāres ar periem, jo peri apsals, slimos ar kaļķa periem un ies bojā. Tas nobremzēs turpmāko bišu saimes attīstību.

(5) Ja bišu saimes apsekošanas laikā ligzdā no virspuses starp darba bitēm redzami trani, tad visticamāk bišu māte ir gājusi bojā, vai arī kļuvusi par traneni. Bišu saime novērtējama kā problemātiska un tās rūpīgāku pārbaudi veic tiklīdz to atļauj laika apstākļi (ēnā +14°C).

(6) Lai darba bites lieki netērētu enerģiju stropa grīdiņas tīrīšanā (zem bišu ligzdas ziemas laikā sakritušas mirušās bites un vaska drupačas – ziemas birums), tad vēlams stropu grīdiņas nomainīt pret tīrām, dezinficētām. Lietderīgi to izdarīt īsi pirms vēl bites pašas nav sākušas ar to nodarboties – seko līdzi laika prognozēm!

(7) Pēc pilnīgas bišu saimes aplidošanās marta beigās vai aprīļa sākumā jāveic bišu stropa sanitārā apkope. Ieteikums to darīt dienā, kad gaisa temperatūra ēnā sasniedz +8°C un bites lido. Ja stropam nav iespējams nomainīt grīdiņu, ziemas birumu no stropa izīra pakāpeniski, sākot no brīvā sāna un kāres, pa vairākām kopā, pārceļot uz iztīrīto pusi. Stropa sienas un grīdu iztīrītajā daļā, pirms kāru pārvietošanas izslauka ar mitru, 2% sodas šķīdumā izskalotu lupatu.

(8) Ja bišu saimju apsekošanas laikā konstatē bojā gājušas bišu saimes, tad no dravas tās aizvāc.

Jāatzīmē, ka visbiežāk iepriekš minētos darbus Latvijas klimatiskajos apstākļos var veikt marta beigu posmā. Dažkārt gan gadās, ka marts izvēršas ļoti auksts un darbus var veikt tikai aprīļa sākumā. Barības pārbaude martā gan ir obligāta un to atlikt nedrīkst!

Martā veicamie darbi dravas mājā

Janvāra un februāra mēnesis nebija pateicīgs vaska kausēšanai un inventāra dezinfekcijai āra apstākļos. Ticamāk, ka marta mēnesī būs iespējams atgriezties pie šo darbu veikšanas āra apstākļos, ja vien tas jau nav paveikts ziemas pirmajā pusē.

(1) Ja reiz ir izdevies stropiem nomainīt grīdiņas, tad jāveic to dezinfekcija. Grīdiņas dezinfekciju iespējams veikt gan ar ķīmiskajām, gan ar fizikālajām metodēm. Vispirms grīdiņu ar kaltiņu attīra no beigtajām bitēm, vaska drupačām un propolisa atliekām. Pēc tam grīdiņas virsmu mazgā ar 2% sodas šķīdumu un noskalo ar tīru ūdeni. Koka grīdiņas var dezinficēt arī ar uguns liesmu, izmantojot gāzes lodlampu. Koka detaļas ar uguns liesmu apstrādā tā, lai tās iegūst gaiši brūnu nokrāsu.

(2) Ar skrāpja vai kaltiņa palīdzību iztīra beigto bišu saimju stropus un tos dezinficē. Stropa iekštelpas virsmu dezinficē ar 2% sodas vai 2% nātrija hidroksīda šķīdumu. Pēc ķīmiskās apstrādes virsmu skalo ar tīru ūdeni. Koka stropu var dezinficēt arī ar uguns liesmu, līdz koks iegūst gaiši brūnu nokrāsu.

Apkāres no beigtajām bišu saimēm nesaglabā un citās saimēs neievieto, vasku pārkausē un apkāres dezinficē!

(3) Ja gaisa temperatūra atļauj, tad ārā, kādā no palīgēkām veic jauniegādāto vai renovēto stropu krāsošanu.

(4) Ja vēl nav paveikts, tad turpina peru telpu un medus telpu apkāru iestiepļošanu un iešūnošanu un pārējā sīkā inventāra sagatavošanu dravošanas sezonai.

Materiālu sagatavoja:
Valters Brusbārdis
LBB pētnieks-konsultants

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn