Pēc garās ziemas bišu saimes pirmo reizi stabili aplidojās vien 4. un 5. aprīlī, kad gaisa temperatūra praktiski visā Latvijā pārsniedza +10 C atzīmi. Salīdzinoši ar citiem gadiem, šopavasar bišu saimes aplidojās vēlu. Vienlaicīgi aprīļa pirmajā dekādē, dažas dienas gaisa temperatūra sasniedza pat 20 C atzīmi, kas bitēm deva iespēju ligzdā ienest ne tikai ūdeni un putekšņus, bet arī pirmo nektāru.

Marta mēnesis izvērtās auksts, un atsevišķās bišu saimēs jau marta mēnesī bija vērojams barības trūkums. Ja biškopis laicīgi neparūpējās par barības rezervēm – pastiprinot bišu saimi ar papildus barības kārēm vai barību nodrošinot ar invertsīrupu – saimes barības trūkumā sastinga. Tomēr kopumā jāatzīst, ka bišu saimes šoziem ziemojušas apmierinoši.

Bioloģiskais stāvoklis bišu saimēs

Līdz ar silto gaisa masu ieplūšanu, bišu saimes pie pirmās izdevības izlido ārpus stropa un ligzdā ienes barības līdzekļus – ūdeni, putekšņus un, ja gaisa temperatūra atbilstoša, tad arī nektāru. Iespējams, ja laika apstākļi ļaus, spēcīgu bišu saimju ligzdās, mēneša pēdējā dekādē ligzdā veidosies jaunās barības uzkrājumi.

Pateicoties sausajam, siltajam un saulainajam laikam aprīļa pirmajā pusē, bišu saimju ligzdās ir uzlabojies mikroklimats, tai skaitā arī ligzdas higiēna – pie pirmās izdevības bites no ligzdas iztīra beigtās bites un vaska drupačas, kas formējušās ziemas laikā.

Aprīļa pirmajās dienās bišu saimēs bija mazākais īpatņu skaits gada griezumā. Atsevišķas bišu saimes apdzīvoja tikai dažas apkāres – raksturojamas kā vājas, - savukārt citas apdzīvoja 7-8 apkāres – raksturojamas kā spēcīgas. Tomēr šobrīd bišu īpatņu skaits ligzdās stabilizējas un līdz aprīļa beigām nostiprināsies spēkā. Spēcīgas saimes apdzīvo visu ligzdu, savukārt vājākas saimes pēc ziemas var gadīties, ka neapdzīvo visas ligzdā atstātās apkāres.

Bišu saimēs noris jaunās bišu paaudzes audzēšana. Bišu māte dēj vairākus simtus apaugļotu oliņu diennaktī no kurām attīstās jaunās darba bites. Šobrīd (aprīļa vidus posmā) bišu saimēs ir no 1-5 peru kārēm – atkarībā no bišu saimes spēka. Mēneša beidzamajā dekādē bišu māte izdēs jau vairāk par 500 oliņām diennaktī. Beidzamajā dekādē bišu māte tranu kanniņās iedēs neapaugļotas oliņas, no kurām attīstīsies vīrišķie īpatņi trani. Jā, tieši aprīļa beidzamajā dekādē bišu saimes uzsāks intensīvi audzēt tranus, kas ir kā pirmais solis, lai gatavotos spietošanai maijā.

Aprīļa mēnesī ligzdā vēl sastopamas ziemojošās bites. Katra ziemojošā bite pavasarī savā vietā spēj izaudzēt tikai vienu jaunu darba biti. Lūk, aprīļa mēnesī ziemojošās bites atmirst, kuras aizstāj jaundzimušās.

Pavasarīgajā mēnesī gaisa temperatūra būtiski svārstās pat diennakts laikā – naktis ir aukstas (var būt salnas), savukārt saulainās bezvēja dienās temperatūra var sasniegt pat +14...+20°C – tas bišu saimei prasa būtiskus enerģētiskos resursus optimālas temperatūras saglabāšanai ligzdā. Pieaug barības patēriņš, kas izsakāms vairākos kilogramos.

Aprīlī veicamie darbi dravā

Nenoliedzami ir sākusies 2018. gada aktīvā biškopības sezona un dravā ir veicami vairāki darbi:
1. Bišu saimēs veic grīdiņu nomaiņu. Tam jau vajadzētu būt paveiktam, bet ja vēl kāds to nav izdarījis, tad ir beidzamais laiks. Veic grīdiņu dezinfekciju. No dravas aizvāc visas beigtās bišu saimes – stropus dezinficē un apkāres pārkausē vaskā;

2. Sašaurina ligzdu bišu saimēm, kas nespēj apdzīvot apkāru skaitu, kas atstāts uz ziemu. Kaļķu peru gadījumā bišu saimi sašaurina un silti nosedz. Šādu bišu saimi ieteicams pastiprināt ar veselīgiem aizvākotiem darba bišu periem un attīstību stimulēt ar balto kandiju;

3. Laika apstākļi aprīļa pirmajā pusē ļāva bišu saimes apsekot un pat raitā solī apskatīt ligzdās notiekošo. Biškopim noteikti ir jāpārliecinās par barības klātesamību bišu saimēs. To veic visa aprīļa mēneša griezumā. Nav izslēgts, ka atsevišķās bišu saimēs barība trūkst un ir jāpapildina. Barību var nodrošināt gan ar rezerves barības kārēm, vai arī ļoti labi var izmantot kandiju, piemēram, Ambrosia, Fondabee, Apifonda utt. Vērts atminēties, ka barības minimums bišu saimēs ir 5-8kg. Ja bišu saimēs nebūs adekvāts barības daudzums, tad nav pamata straujai bišu saimju attīstībai – tās taupīs barību un bremzēs attīstību;

4. Bišu saimēs pārliecinās, vai māte dēj kvalitatīvi. Var gadīties, ka atsevišķās bišu saimēs māte ziemas laikā gājusi bojā, vai arī dēj tikai neapaugļotas oliņas, vai arī darba bišu dējumu apjoms nav adekvāts saimes spēkam. Atgādināšu sen zināmu biškopju dogmu – peru telpas apkāres pavasarī cilā tikai tad, ja gaisa termometra stabiņš rāda vairāk par +14 C, bet arī tad ligzdas caurskatīšanu veic raiti. Problemātiskās saimes atzīmē. Saimes, kurām nav māte izpurina vai arī pievieno kādai citai bišu saimei. Ja dravā nav rezerves bišu mātes, tad likvidē arī saimes, kurām māte tranene;

5. Bišu saimēs, kurās vērojami nozīmīgi caurejas traipi pārceļ tīrā stropā un pēc iespējas apkāres nomaina pret tīrām – ņem no veselām bišu saimēm. To veic, kad gaisa termometra stabiņš rāda +16…+18 C atzīmi. Veco stropu un apkāres ar nozematozes caurejas traipiem dezinficē un pārkausē vaskā;

6. Uzsāk bišu saimju pastiprināšanu ar izvilktām un mākslīgajām šūnām. To gan veic ar prātu. Pastiprināšanu uzsāk tad, kad bišu saime ir sasniegusi adekvātu stāvokli: (i) darba bites stabili apdzīvo ligzdā esošās apkāres; (ii) ligzdā ir 5-8kg barības krājumi un (iii) peri konstatējami ligzdas pirmspēdējā kārē. Latvijas stāvstropā ligzdu pastiprina ar divām līdz trim apkārēm vienlaicīgi. Daudzkorpusu stropus paplašina straujāk. Ja korpuss nav piepildīts, tad sākotnēji piepilda to. Tiklīdz bišu saime spēcīgi apdzīvo pirmo korpusu, tā bišu saimei dod nākamo korpusu, kuru novieto zem pirmā korpusa. Strādā ar izvilktām šūnām, un ja korpusā ievieto mākslīgās šūnas, tad tikai dažas;

7. Aprīļa mēnesī laika apstākļi ir svārstīgi. Bišu saimēm jāpalīdz saturēt siltumu. Ja iespējams, daudzkorpusa stropiem aizdara sieta grīdu. Savukārt Latvijas stāvstropā vai Auzukalna stropā, ja virs ligzdas sedziņas novietotas avīzes, tad tās tur atstāj līdz aprīļa beigām;

8. Mēneša beigās bišu saimju ligzdās ievieto tranu kāres. Tranu kāri bišu saimē ievieto tieši aiz malējās peru apkāres.

Aprīlī veicamie darbi dravas mājā

1. Vaska kausēšana. Visas bišu izkārnījumiem aptraipītās šūnas pārkausē un likvidē, lai mazinātu slimību izplatību risku. Pārkausē arī šūnas no beigtajām bišu saimēm, neatkarīgi no tā, vai tajās ir vai nav saglabājusies barība;

2. Dezinficē stropus, kuros ziemas laikā gājušas bojā bišu saimes. Vispirms no stropa iztīra beigtās bites un pēc tam to izskrāpē ar kaltu. Koka stropu izdedzina ar lodlampu. Ja bišu saime gājusi bojā slimības dēļ, piemēram, nozematoze, tad stropu papildus dezinficē ar ķīmisko metodi – mazgā ar karstu 2-4% nātrija hidroksīda vai sodas šķīdumu, kam seko rūpīga skalošana ar tīru ūdeni;

3. Krāso stropus;

4. Stiepļo un iešūno gan peru telpas, gan medus telpas apkāres. Sagatavo medustelpas;

5. Sagatavo inventāru bišu māšu audzēšanai!

Veiksmīgu sezonu visiem biškopjiem vēlot:
Valters Brusbārdis
LBB pētnieks-konsultants

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn