Pārdošanai sagatavotajam un tirdzniecībā esošam medum jābūt marķētam, tas nozīmē tam jābūt ar etiķeti. Uz etiķetes jābūt informācijai par produktu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 964 no 23.11.2004. „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi’’.

Jau kopš 2000.gada Latvijas Biškopības biedrībai (LBB) pieder preču zīme „Ievākts Latvijā”.

Kāds Vācijas bitenieks iesūdzējis valsti tiesā. Viņa bišu ievāktajā medū konstatēti ģenētiski modificētās (ĢM) kukurūzas ziedputekšņi no netālā kukurūzas lauka, kur ģenētiski modificētā kukurūza MON 810 tika audzēta pētnieciskiem nolūkiem. Kā beidzās šī prāva? Par to februāra sākumā tika ziņots vairākos Eiropas ziņu portālos.

Liepu saldajai smaržai par godu jūliju sauc par liepu mēnesi. Ar liepu ziedēšanu saistās saldi smaržojošs vasaras vidus, bet ziemas vakaros smaržīga liepziedu tējas tase ar medu.