LBB biedru nauda 2022. gadā.
Pamatojoties uz valdes un padomes sēdes lēmumu, fiziskai personai ikgadējā biedru naudas maksa ir atkarīga no bišu saimju skaita dravā.

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-4

5.00

5-29

10.00

30-49

15.00

50-69

20.00

70-99

30.00

100 un vairāk

45.00

Juridiskām biedru naudas maksājums būs atkarīgs no bišu saimju skaita dravā:

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-49

30.00

50-99

40.00

100-149

50.00

150-199

70.00

200-299

100.00

300 un vairāk

150.00

Biedru naudas var nomaksāt pie sava rajona nodaļas vadītāja vai pārskaitot uz LBB kontu.

Rekvizīti:
LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA
Reģ. Nr. 40008003310
A/S Swedbank, bankas kods: HABALV22
IBAN norēķinu konts: LV53HABA0551034457149