Lai iestātos Latvijas Biškopības biedrībā ir nepieciešams:
- Piereģistrēties vietnē https://mans.strops.lv/ ar savu e-pasta adresi. Pēc reģistrācijas Jums būs iespēja aizpildīt biedra pieteikuma anketu.
- Atsūtīt savu fotogrāfiju 3x4cm lielumā uz LBB biroju (Latvijas Biškopības biedrība, Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004).
- Iestāšanās maksa 1 EUR fiziskai personai, juridiskai 10 EUR.

LBB biedru nauda 2022. gadā.
Pamatojoties uz valdes un padomes sēdes lēmumu, fiziskai personai ikgadējā biedru naudas maksa ir atkarīga no vidējā bišu saimes skaita dravā:

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-4

5.00

5-29

10.00

30-49

15.00

50-69

20.00

70-99

30.00

100 un vairāk

45.00

Iestāšanās maksa juridiskai personai ir 10 EUR. Juridiskām personām biedru naudas maksājums būs atkarīgs no saimju skaita dravā:

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-49

30.00

50-99

40.00

100-149

50.00

150-199

70.00

200-299

100.00

300 un vairāk

150.00

Atceraties, ka katrai rajona nodaļai ir iespēja 2/3 no iekasētās biedru naudas, izmantot savas nodaļas darbības vajadzībām (telefona, transporta izdevumu segšanai, kafijas pauzes noorganizēšanai vai kādu citu pamatotu nodaļas vajadzībām radušos izdevumu segšanai).

Biedru naudas var nomaksāt pie sava rajona nodaļas vadītāja vai pārskaitot uz LBB kontu.

Rekvizīti:

LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA,
Reģ. Nr. 40008003310,
A/S Swedbank, bankas kods: HABALV22,
IBAN norēķinu konts: LV53HABA0551034457149.