• Pārtikas aprites uzraudzības likums

Likumu skatīt šeit

 • Likums ‘’Par mērījumu vienotību’’

Likumu skatīt šeit

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2014. gada 12. augustā (prot. Nr.43 14.§)
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Rīgā 2015. gada 26. maijā (prot. Nr.26 22.§)
Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.147

Rīgā 2004. gada 18. martā (prot. Nr.14 8.§)
Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā produktus no trešajām valstīm

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.115

Rīgā 2015. gada 3. martā (prot. Nr.12 16.§)
Prasības fasētas pārtikas marķējumam

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.545

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr.51 33.§)
Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.104

Rīgā 2010. gada 2. februārī (prot. Nr.6 21.§)
Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.671

Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 35. §)
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.40

Rīgā 2007. gada 9. janvārī (prot. Nr.3 5.§)
Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.447

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 14. §)
Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.618

Rīgā 2010. gada 6. jūlijā (prot. Nr.34 12.§)
Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.685

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr.64 34.§)
Prasības uztura bagātinātājiem

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.950

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 19.§)
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi