Pēc Latvbijas Biškopības biedrības biedru izrādītās intereses, piedāvājam iepazīties ar medus eksporta noteikumiem.

Norādām, ka informācija, kas ir svarīga medus eksportam ir atrodama Eiropas Komisijas izveidotajā Market Access datubāzē: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home 
Šajā vietnē atlasot medus kombinētās nomenklatūras kodu (0409 00 00) un eksporta, kā arī saņēmēja valsti, var atrast piemēroto tarifu un prasību kopumu konkrēta produkta tirdzniecībai ES un trešajās valstīs. Apakšsadaļās pie katras saņēmēja valsts ir apkopota informācija par fitosanitārajām prasībām un nepieciešamajām ekspertīzēm.

Eksportētam medum jāatbilst arī noteiktajiem kvalitātes standartiem. Medus kvalitātes prasības noteiktas MK noteikumos Nr. 251 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum" https://www.vestnesis.lv/op/2015/103.16 

Zinot konkrēto trešo valsti, uz kuru tiek plānots medus eksports, ir jāvēršas arī PVD, lai noskaidrotu, vai medum ir nepieciešams eksporta sertifikāts. PVD mājas lapā par saskaņotajiem veterināriem (veselības) sertifikātiem dzīvnieku izcelsmes produktu eksportam uz trešajām valstīm ir informācija, ka šobrīd medus eksportam sertifikāts ir saskaņots tikai ar vienu valsti.
https://www.pvd.gov.lv/lv/pvd-saskanotie-veterinarie-veselibas-sertifikati-dzivnieku-izcelsmes-produktu-eksportam-uz-tresajam-valstim?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Zemkopības ministriju – https://www.zm.gov.lv/lv