24. augustā LBB darbinieki piedalījās seminārā "Nektāraugi Latvijas kokaudzētavu sortimentā". Semināra ietvaros dalībnieki iepazinās arī ar Ādažu dabas liegumu, un poligona teritorijā esošajām viršu platībām.