LBB darbinieki 12. oktobrī piedalījās seminārā „Skābeņskābes sublimēšanas praktiskie demonstrējumi”, kas notika Valmieras pusē biškopja Armanda Gumbra drvā.