"Eiropas medus brokastis" dažādos Latvijas bērnudārzos un skolās.

"II Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference" notika 2017. gada 18. februārī, pulcējot biškopjus no Latgales un citiem Latvijas reģioniem.