"Eiropas medus brokastis" dažādos Latvijas bērnudārzos un skolās.