2019. gada 8. maijā pie Zemkopības ministrijas (ZM) Latvijas Dabas fonda un Latvijas Biškopības biedrības pārstāvji pasniedza ZM pārstāvjiem Eiropas Savienības pilsoņu parakstīto petīciju, kura pieprasa aizsargāt bites no kaitīgiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu.