• ES organizāciju aptauja

Aicinām lauksaimniekus piedalīties aptaujā par precīzās lauksaimniecības tehnoloģiju (PLT) izmantošanu lauku saimniecībās. Vairāk šeit.

  • Tiek izmaksāts brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem (SLM)

LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. Likme ir 102,02 eiro.

Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Vairāk šeit.

  • Atbalsts zivsaimniecībai un akvakultūrai

No 2019. gada 4.februāra iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai 8 dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā. Vairāk šeit.

  • Atbalsts lauku tūrisma veicināšanai

No 2019.gada 4.februāra līdz 4.martam iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai. Vairāk šeit.

  • 2019. gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu

No 2019. gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām. Vairāk šeit.

  • 4. februāris – diena, kad tiks uzsākta lauku bloku un ainavu elementu precizēšana.
  • Sausuma un plūdu dēļ pērn LAD pagarinājis 91 projekta realizāciju

Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienestam (LAD) 2017. gada plūdu vai 2018. gada sausuma dēļ nācies pagarināt 91 "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" (IMA) projekta vai projekta daļas realizāciju, portāls "Delfi" uzzināja LAD. Vairāk lasīt šeit.

  • Kādos gadījumos lauksaimniekam jāveic lauku bloku precizēšana? Kas jāņem vērā, lai pieteiktu jaunus ainavu elementus zaļināšanas prasību izpildīšanai?

To izlasiet intervijā ar LAD Kontroles departamenta direktoru Juri Griņeviču.

  • Kalendārs:

Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana no 4.februāra līdz 1.aprīlim

Pieteikšanās platību maksājumiem 2019.gada sezonā no 10. aprīļa līdz 22. maijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam).

Tiks organizēti semināri un konsultācijas visā Latvijā.

Sakusies pieteikšanās Zivju fonda līdzekļiem.

Materiālu sagatavoja:
Krista Garkalne
LOSP Sabiedrisko attiecību speciāliste

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn