Arī šogad biškopji iesaistīsies Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” („European Honey Breakfast”) un nodrošinās tuvākajās skolās un bērnudārzos bezmaksas medus degustāciju skolēniem, pastāstot par medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Tādējādi tiks popularizēti biškopības produkti, biškopības nozare un biškopja arods plašai jauniešu auditorijai.

Uz skolām un bērnudārziem dosies sekojoši biškopji:

Rīgā:

 • Ilmārs Jargāns uz Rīgas 6.vidusskolu;
 • Ludoviks Dombrovskis uz Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu;
 • Andis Titorenko uz Rīgas 71.vidusskolu, Rīgas Čiekurkalna pamatskolu, Rīgas Kultūru vidusskolu;
 • Jānis Vainovskis uz Rīgas 65.vidusskolu, Rīgas 49.vidusskolu, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolu;
 • Sandris Akmans uz Rīgas Purvciema vidusskolu, Rīgas 3.arodskolu, Rīgas Klasisko vidusskolu;
 • Simona Putniņa uz Rīgas Teikas vidusskolu;
 • Guntars Liepiņš uz Rīgas 25.vidusskolu.

Jelgavā:

 • Līga Pridāne uz PII “Kāpēcīši”;
 • Ineta Nasira uz PII “Pasaciņa” un PII “Gaismiņa”;
 • Jānis Liepnieks uz PII “Vārpiņa”.

Dobelē:

 • Andis Krieviņš un Kaspars Krūmiņš uz PII “Zvaniņš”.

Iecavā:

 • Anna Tiesnese uz Iecavas pamatskolu, Iecavas vidusskolu.

Vallē:

 • Dace Griķe uz Valles pamatskolu.

Vecsaulē:

 • Oskars Spalis uz Vecsaules pamatskolu.

Dzelzavā:

 • Olga Baņukalne uz Delzavas pamatskolu.

Siguldā:

 • Alda Hāne uz Siguldas 1.pamatskolu.

Augšlīgatnē:

 • Jānis Kronbergs uz PII "Zvaniņi".

Valmierā:

 • Santa Biļinska uz Valmieras Pārgaujas sākumskolu;
 • Armands Gumbris uz Valmieras Gaujas krasta vidusskola -attīstības centru;
 • Dace Antone uz PII "Burtiņš";
 • Vilnis K. uz PII “Vālodzīte”.

Trikātā:

 • Sandra Zīle uz Trikātas pamatskolu.

Straupē:

 • Mārtiņš Krauklis uz Straupes pamatskolu.

Alojā:

 • Arturs Vīksne uz Alojas Ausekļa vidusskolu.

Palsmanē:

 • Edgars Paškovs uz Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestādi.

Kandavā:

 • Santa Biļinska uz Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu.

Zantē:

 • Santa Biļinska uz Zantes pamatskolu.

Talsos:

 • Dainis Balodis uz PII "Saulīte";
 • Ingars Valainis uz PII "Zvaniņš".

Vandzenē:

 • Inga Dombrovska uz Vandzenes pamatskolu.

Pūņas:

 • Inga Dombrovska uz Pūņu pamatskolu.

Ventspilī:

 • Dagnija Grieze un Lia Janberga uz Ventspils Centra sākumskolu;
 • Dagnija Grieze uz PII "Eglīte".

Liepājā:

 • Agris Saule uz Liepājas tehnikumu.

Pāvilostā:

 • Baiba Tikuma uz Pāvilostas vidusskolu.

Kapsēdē:

 • Liāna Limora uz PII "Čiekuriņš".

Rucavā:

 • Gatis Graudužis uz PII “Zvaniņš”.

Padurē:

 • Imants Ozols uz Padures pamatskolu.

Aizputē:

 • Imants Ozols un Linda Djundia Zozuļa uz Aizputes vidusskolu.

Salā:

 • Iveta Kalniņa uz Salas vidusskolu.

Viesītē:

 • Maija Malnača un Cezarijs Stankevičs uz Viesītes vidusskolu.

Sūnā:

 • Jūlija Lavrinoviča un Gita Lavrinoviča uz Sūnu pamatskolu.

Krustpilī:

 • Kristiāns Paeglis uz Krustpils pamatskolu.

Jēkabpilī:

 • Aigars Vilciņš uz Jēkabpils Valsts ģimnāziju;
 • Mārīte Pole uz Jēkabpils pamatskolu;
 • Diāna Briede uz PII “Kāpēcītis”.

Daugavpilī:

 • Nikolajs Klopovs uz Daugavpils 9.vidusskolu un Daugavpils Krievu liceju.

Līvānos:

 • Olga Purviņa uz Līvānu 2.vidusskolu.

Špoģos:

 • Gunta Some uz Špoģu vidusskolu.

Rēzeknē:

 • Žanis Jesko uz Rēzeknes tehnikumu.

Raudā:

 • Irīna Dembņaka uz Raudas internātpamatskolu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn