No šā gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Šoreiz uz atbalstu var pieteikties arī lauksaimnieki, kuri savu saimniecisko darbību vēl nav reģistrējuši VID, taču savu līdzšinējo saimniecisko darbību var pierādīt ar LDC reģistrētu  ganāmpulku vai LAD reģistrētām platībām 2020. gadā.

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, otrais maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.

Šī ir piektā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro. Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.

Vairāk informācijas par projektu pieteikumu sagatavošanai nepieciešamajām prasībām šeit:

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221

Projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

Latvijas Biškopības biedrībā projektus sagatavo un konsultācijas sniedz Līga Lapiņa. Tālrunis: 25902500, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un Baiba Tikuma, telefons: 28879897, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.