Biedrības misija

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) ir biškopju profesionālā organizācija, kas apvieno gan profesionāļus, gan iesācējus un amatierus. Kopējais biedru skaits 2019. gada sākumā pārsniedza 3300 biedrus, jeb aptuveni 2/3 no kopējā biškopju skaita valstī. Biedrība dibināta 1994. gadā.
Latvijas Biškopības biedrības misija ir pārstāvēt biedru inetereses, veicināt biškopības nozares attīstību un stabilu izaugsmi Latvijā. Biedrība ir atvērta visiem bišu saimju īpašniekiem, tai ir plaši sazarota struktūra, tās eksperti pārzina biškopības nozari, konsultē biškopjus un pārstāv biškopju intereses kā Latvijā tā ārpus tās robežām.

Biedrības struktūra

LBB augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā.

Pārējā laikā starp biedru sapulcēm lēmējinstitūcija ir biedrības Padome. Padomes sastāvā ietilpst reģionālo nodaļu vadītāji un tās darbu organizē un vada padomes priekšsēdētājs. Padomes locekļus izvirza un tiešās vēlēšanās ievēl biedrības biedri reģionālo nodaļu sapulcēs.

Biedrības galvenā izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem un priekšsēdētāja. Valdes priekšsēdētāju ievēl biedrības Padome.

Biedrības ikdienas darbību nodrošina biedrības darbinieki, pētnieki un konsultanti, kā arī brīvprātīgie konsultanti.

Biedrības birojs

Birojs atrodas Jelgavā, Rīgas ielā 22, LV-3004
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tālrunis: 20020117
WhatsApp: 20020177
Darba laiks: 9:00-17:00; Se. un Sv. - slēgts


LBB biroja ēka Jelgavā

Biedrības rekvizīti

Latvijas Biškopības biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008003310
PVN reģistrācijas Nr. : LV40008003310
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004
Banka: Swedbank
Konts: LV53HABA0551034457149

Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Beekeepers’ Association”