Zinātnieku izteiktās bažas, desmit gadu senā pagātnē, ka mazā stropu vabolīte (Aethina tumida) visticamāk nokļūs arī Eiropā ir piepildījušās – šī gada septembra sākumā eksotisko kaitēkli konstatēja Itālijas dienvidos.

Pirmo reizi mazo stropa vabolīti Itālijā konstatēja 5. septembrī, trīs nukleusos, kurus Kalabrijas Lauksaimniecības universitāte zinātniskiem nolūkiem (kā slazdus) bija izvietojusi Gioia pilsētā. 17. septembrī mazo stropa vabolīti konstatēja un apstiprināja vēl 4 bišu saimēs. Līdz ar to, Itālijā šobrīd konstatēti un apstriprināti 7 pozitīvi gadījumi. Itālijas varasiestādes ir veikušas pirmos nepieciešamos pasākumus kaitēkļa ierobežošanā.

Mazā stropu vabolīte ir medus bites ligzdas un noliktavas kaitēklis, kura dabīgais izplatības areāls ir Āfrikā, apvidos zem Sahāras tuksneša. Āfrikā tā ir dabīgi sastopama Rietumu medus bites sugas (Apis mellifera) Āfrikas pasugu bišu saimēs, piemēram, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera capensis. Dabiskajā izplatības areālā tā galvenokārt likvidē un izposta pamestas vai mirušas Rietumu medus bites Āfrikas pasugu bišu saimju ligzdas, dabā ieņemot maitēdāja nišu, lai gan var parazitēt arī novājinātās un slimās bišu saimēs. Respektīvi, dabiskajā izplatības areālā to uzskata par nenozīmīgu medus bites kaitēkli.

Pirmo reizi ārpus dabīgā izplatības areāla, mazo stropa vabolīti konstatēja ASV 1998. gadā. ASV tā dažu gadu laikā izplatījās pa visu valsti un kļuva par nozīmīgu medus bišu saimju un noliktavu kaitēkli. 2002. gadā to konstatēja Kanādā un Austrālijā. Jāatzīmē, ka Kanādā mazā stropa vabolīte tā arī nespēja nostiprināties un nav kļuvusi par vērā ņemamu medus bišu kaitēkli.

Sekosim līdzi notikumu attīstības gaitai Eiropā un cerēsim, ka līdz Latvijai šis kaitēklis nenonāks un ja nonāks, tad būs nenozīmīgs kaiteklis, līdzīgi kā tas vērojams Kanādā.

Materiālu sagatavoja,
Valters Brusbārdis
LBB pētnieks-konsultants

You have no rights to post comments